Botanical Society talar om trender i växtextrakt

växtextraktråvara

Under epidemin, konsumenternas efterfrågan på växt extrakt kosttillskott har accelererat. Enligt American Botanical Councils (ABC) 2020 Herbal Market Report översteg försäljningen av kosttillskott under den globala pandemin 2020 11 miljarder dollar då människor sökte stresslindring och immunstöd, vilket är en ökning med 17.3 % jämfört med 2019.

Stefan Gafner, chief scientific officer för American Botanical Council (ABC), påpekade att när man ser tillbaka under de senaste 25 åren har den amerikanska växtextraktmarknaden vuxit avsevärt, och det finns fler råvaror och kosttillskottsvarumärken på marknaden. Under denna period har produktformuleringar fortsatt att utvecklas och blivit mer komplexa, inklusive kombinationer av botaniska extrakt och andra dietingredienser, medan botaniska extrakt har skiftat från flytande formuleringar till kapslar, tuggummi och andra nya doseringsformer i allt mer olika former.

En annan viktig faktor i utvecklingen av marknaden för växtextrakt under de senaste 25-30 åren är ökningen av regelverk, växtextrakt krävs och regleras av DSHEA, Food Safety and Modernization Act (FSMA) och andra lagar, särskilt i bra produktion Specifikation (GMP) bestämmelser och kvalitetskontrollområden.

Kvalitet och förfalskning

Med utvecklingen av marknaden har förfalskning av växtextraktprodukter ökat avsevärt. Den "otillräckliga kvaliteten" på vissa produkter är det största hotet mot marknaden för botaniska extrakter, sa Gafner. "Det är därför ABC, i samarbete med American Herbal Pharmacopoeia (AHP) och National Center for Natural Products Research (NCNPR) vid University of Mississippi, lanserade Botanical Adulteration Prevention Program (BAPP), som syftar till att utbilda kosttillskottsindustrin om förfalskning av botaniska ingredienser. Kunskap.

BAPP har åtagit sig att undersöka och utbilda branschen om bedrägerier på växtmarknaden. Sedan 2011 har BAPP publicerat mer än 70 referentgranskade dokument som beskriver och bekräftar förfalskning på den globala fytoextraktmarknaden. BAPP-publikationer är fritt tillgängliga på BAPP-hemsidan på American Botanical Societys ABC-webbplats.

VD för Ethical Naturals Inc. håller med om att kvalitetskontroll är och är den största utmaningen som branschen står inför, både tidigare och nu. "Tillverkare letar efter fler sätt att införliva örtextrakt för att minska kostnaderna." Han sa att BAPP fann att en stor andel av fläderbärsprodukterna på marknaden innehöll ingredienser som inte finns i fläder, "och dessa fynd gäller de flesta örtmediciner som sågpalmetto, ginkgo och andra."

Ekonomisk osäkerhet

En av de största problemen idag är "stigande råvarupriser", sa Gafner. När inflationen börjar ta fart, "försöker företagen att hålla priserna låga och marginalerna snäva, men priserna på färdiga kosttillskott har ökat de senaste månaderna, och det ser inte ut att ta slut i framtiden."

Inflation är ett "svårare pussel att knäcka". Många kinesiska örtläkemedel av hög kvalitet i Kina står också inför "prishöjningar".

Dessutom inför USA tullar på 7.5%-25% på växtextrakt från Kina. Detta har tvingat leverantörer att pressa vinster och möta globalt inflationstryck.

Miljömässig och social påverkan

Framgången med växtextrakt diet tilläggsindustrin kan i vissa avseenden utgöra det långsiktiga hotet om försörjningsbrist och risken för överfiske av vissa vilda medicinalväxter.

"Hållbarhet och bättre jordbruksmetoder (dvs. regenerativt jordbruk) är verkligen nödvändiga om industrin ska ha en framtid, men alla företag fokuserar inte på dessa viktiga aspekter", sa Gafner. "Marknaden är mycket konkurrensutsatt och det största försäljningsargumentet är att företag med lågkostnadsprodukter kan betala mindre för vildskördade växter, även om det betyder att de inte kommer från hållbart."

Gafner noterade att hur företag bör överväga sina miljömässiga och sociala effekter är centralt för ABC:s program för hållbar örtmedicin (SHP). "Jag tror att bedömningen av de miljömässiga och sociala effekterna av att producera kosttillskott av fytoextrakt måste vara en högsta prioritet för varje företag om industrin ska överleva i generationer framöver."

Het trend

Att döma av konsumenternas köpmönster förblir immunvårdsprodukter en ihållande trend och kommer att fortsätta att göra det. "Det finns många växtbaserade ingredienser och blandningar som kan stödja immunförsvaret. Naturliga och organiska former av C-vitamin, som barrträd, är väldigt heta just nu, speciellt när de kombineras med andra näringsämnen och antioxidantväxtextrakt.

Svampar har en rik tradition av användning och trender, och de har också stora fördelar för immunhälsan. Samtidigt "exploderar" produktkategorier som stöder sömn, stress och humör, prebiotika, probiotika och postbiotika.

COVID-19 har haft en bestående inverkan på konsumenternas beteende. Post-COVID-19 konsumenter köper produkter för förebyggande och funktionella underavdelningar eller staplade funktioner som sömn och immunstöd. De förstår värdet av naturliga funktionella produkter, "särskilt för problem som lyfts fram av pandemin, såsom immunhälsa, stress, sömn.

Växtbaserade extraktingredienser

En blick in i framtiden

Som forskare, säger Gafner, de mest spännande sakerna med ny teknik eller tillämpningar av befintlig teknik som kommer att främja vår förståelse av växtextrakt. "Inom området örtanalys är jag mycket intresserad av möjligheten att studera flera växtmetaboliter samtidigt, vilket experter kallar 'metabolomics'. Eftersom växter är komplexa blandningar av molekyler som lätt interagerar, tillåter nya teknologier oss att bättre Det är verkligen spännande att mig att förstå dessa interaktioner och hur flera molekyler fungerar i mänsklig vävnad."

Användningen av kosttillskott av den yngre generationen växer snabbt, vilket är förhoppningen för framtiden. Människor är inte bara bekymrade över hälsoproblem, utan inser också att hälsoproblem påverkar deras livskvalitet, så det börjar i ung ålder. På den nuvarande marknaden har det blivit lika viktigt att förbättra livskvaliteten som att förhindra lågkonjunktur. "